Archive | Czerwiec 7, 2017

Odwrócona lekcja

Odwrócona lekcja polega na tym, że będziecie uczyli się sami w domu pewnych umiejętności, a w klasie powtórzymy i utrwalimy zdobyte przez Was umiejętności i wiadomości.

To nasza pierwsza taka lekcja. Chciałabym, abyście w domu samodzielnie spróbowali nauczyć się dodawania pisemnego.

W związku z tym wykonaj następujące zadania:

  1. Obejrzyj film

    2. Na podstawie obejrzanego filmu, postaraj się wykonać zadania na karcie pracy, którą otrzymałeś na dzisiejszej lekcji matematyki.

Jeśli masz problem z wykonaniem zadań, obejrzyj film jeszcze raz i spróbuj ponownie wykonać zadania.

Na wykonanie zadań masz czas do poniedziałku 12 czerwca. Wtedy wspólnie z klasą będziemy doskonalić umiejętność dodawania pisemnego. Zapamiętaj, co sprawiło Ci największą trudność i wspólnie postaramy się pokonać przeszkody.

Powodzenia!

Reklamy